OVK besiktning i Jämtland

Nedan finner ni företag som utför OVK besiktning i: 
Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre samt Östersund.

Ordna OVK-besiktningen

OVK behöver utföras av certifierad personal. För att bli ceritiferad krävs först branscherfarenhet och sedan en godkänd utbildning.

Olika regler om återkommande OVK gäller beroende av vilken typ av fastighet det gäller.

Läs om regler för OVK»

Hjälp med ventilationskontroll

Är du ägare eller representant för en fastighet där människor bor eller vistas och behöver göra OVK?

Hitta en OVK-kontrollant att utföra obligatorisk ventilations-kontroll via formuläret.

Se fler företag och be om pris på OVK-besiktning »

Oktopal AB

Oktopal AB har kontor i Östersund och är verksamma i Jämtland, Västernorrland och Västerbotten.

Våra besiktningsmän har kvalificerad (K) behörighet inom OVK och stor erfarenhet av både större och mindre byggnader.

Läs om Oktopal AB och se kontaktinfo»

OVK i Östersund

OVK är reglerat i Plan- och bygglagen. Man måste vara certifierad funktionskontrollant för att få utföra en OVK.

Syftet med obligatoriska ventilationskontroller är att undersöka så att ventilationssystemet fungerar tillfredsställande. Ett bra ventilationssystem innebär en förbättrad inomhusmiljö och mindre risk för hälsoproblem kopplade till dålig luft inomhus. Idag ligger även större fokus på miljövänliga tillvägagångssätt inom ventilation.

I Jämtlands län finns runt 25 certifierade OVK-kontrollanter. Det är krav på att endast oberoende, certifierade kontrollanter får utföra OVK. Om du har ett en- eller tvåfamiljshus räcker det att göra en OVK när huset är nybyggt, eller när du installerat ett nytt ventilationssystem. För alla andra byggnader måste man göra OVK regelbundet, med mellan 3 och 6 års mellanrum. Hur ofta du måste göra en OVK beror på vilken typ av byggnad det handlar om och vilket ventilationssystem som finns i byggnaden.

Du hittar certifierade besiktningsmän på vår hemsida. Bor du i Östersund och har frågor kan du antingen kontakta oss eller Östersund kommuns byggnadsnämnd.

När en funktionskontrollant utfört en OVK i din byggnad får du ett protokoll med resultatet. Kontrollanten skickar även ett exemplar av protokollet till Miljö- och samhällsnämnden i Östersunds kommun.

Du får också ett intyg av kontrollanten på att obligatorisk ventilationskontroll är utförd i din byggnad och vilket datum kontrollen gjordes. Du ska sätta upp intyget på väl synlig plats, till exempel i trapphuset eller entrén.

Om funktionskontrollanten upptäcker allvarliga brister i din ventilation kommer han eller hon ange åtgärder som du måste vidta inom 6 månader (vanligtvis ska det fixas inom 6 månader).

Miljö- och samhällsnämnden i Östersunds kommun ska se till så fastighetsägare i kommunen följer reglerna om OVK, men även att funktionskontrollanterna utför sitt arbete på ett korrekt sätt.

Om en fastighetsägare inte följer reglerna för OVK kan kommunen förelägga fastighetsägaren om att vidta åtgärder. Föreläggandet kan också vara förenat med ett vite.