OVK besiktning i Södermanland

Nedan finner ni företag som utför OVK besiktning i:
Eskilstuna, Flen, Gnesta, Katrineholm, Nyköping, Oxelösund, Strängnäs, Trosa samt Vingåker.

Så här görs en OVK

När fastighetsägare beställer OVK planerar man samtidigt datum och tid då ventilationskontrollen ska göras. Boende i lägenheter behöver vara hemma eller på något sätt göra så att OVK-kontrollanten kan komma in i lägenheten. I varje rum där människor vistas mäter man luftflöde och dokumenterar detta. Slutleveransen är en rapport och OVK-protokoll som även registreras hos kommunen.

OVK-besiktning »

Hjälp med ventilationskontroll

Är du ägare eller representant för en fastighet där människor bor eller vistas och behöver göra OVK?

Ordna OVK-besiktningen

Hitta en OVK-kontrollant att utföra obligatorisk ventilations-kontroll via formuläret.

Se fler företag på en karta över din region och be om pris på OVK-besiktning »

Lägg till ett OVK-företag här

OVK behöver utföras av personal som är korrekt certifierad. Har ni certifierade tekniskt sakkunniga kontrollanter som utför OVK-besiktningar och vill att fastighetsägare ska hitta era kontaktuppgifter via ovkbesiktning.se?

Ta kontakt med oss på ovkbesiktning.se för mer information och att få veta hur det fungerar.

Kontaktinformation »

OVK i Nyköping

För att luften vi andas in på jobbet, skolan, i hemmet eller andra platser där vi vistas ofta, inte ska vara skadlig behöver den kontrolleras regelbundet av certifierade ventilationskontrollanter. Idag värnar vi mer om miljön än någonsin tidigare och OVK möjliggör för fastighetsägare att välja mer energisnåla ventilationssystem.

I Södermanlands län finns 75 certifierade kontrollanter som utför OVK varav 11 befinner sig i Nyköping. Har du koll på när din fastighet/byggnad ska besiktas? Vilket intervaller din fastighet/byggnad har beror på typ av ventilationssystem och typ av byggnad. Se nedan:

3 år

Daghem, skolor och vårdlokaler oavsett ventilationssystem (S, F, FX, FFX).

Flerbostadshus och kontorsbyggnader med mekanisk från- och tilluftsventilation (FTX).

6 år

Flerbostadshus och kontorsbyggnader med frånluftsventilation (F, FX)

OBS!

Inte alla byggnader behöver utföra OVK. En- och tvåbostadshus, ekonomibyggnader för jordbruk och skogsbruk samt industribyggnader och hemliga byggnader inom totalförsvaret är uteslutna från OVK-kravet.

Tänk på att när man installerar ett nytt mekaniskt ventilationssystem i en- och tvåbostadshus eller bygger ett nytt enbostadshus med mekanisk ventilation måste man göra en första OVK-besiktning men inga återkommande besiktningar.

Det är alltid byggnadens ägare som ska se till att OVK utförs enligt de lagstadgade intervallerna. Ansvaret ligger aldrig på hyresgästen. Besiktningsmannen som utför OVK skickar in besiktningsprotokollet till kommunens bygglovenhet som registrerar det. När ett protokoll som inte är godkänt eller en besiktning uteblir gör Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tillsyn. Vi kontaktar då byggnadens ägare och begär in ett godkänt protokoll. Om detta inte sker inom utsatt tid riskerar byggnadens ägare att föreläggas med vite.