OVK besiktning i Stockholm

Det är enkelt och tryggt att vända sig till ovkbesiktning.se för att fråga om OVK eller be om OVK-offert för er fastighet. Vi hjälper bostadsrättsföreningar, privata fastighetsägare, fastighetsförvaltare och byggherrar med OVK när det är dags. Fyll i era uppgifter så återkommer vi inom kort för att hjälpa er.

Vi har ca 20 certifierade funktionskontrollanter (OVK-kontrollanter) i Stockholm.

Offertförfrågan OVK

(fastighetens ägare, adress och ort, ev antal lägenheter och typ av ventilation)

Så här genomför vi er OVK

 1. Du fyller i kontaktuppgifter och information om vilken typ av fastighet din OVK-fråga gäller och skickar oss.
 2. Vi läser igenom er förfrågan och återkopplar med eventuella följdfrågor innan vi kan ge er ett prisförslag på OVK (eller svar på din OVK-relaterade fråga).
 3. Med all nödvändig information tittar vår lokala certifierade funktionskontrollant (OVK-certifierad, verksam i er region) på er förfrågan och räknar snabbt fram ett prisförslag till er. Ni får det vanligtvis inom ett dygn.
 4. Ni beställer eller ber om mer information kring genomförandet av OVK. Vi är bemannade vardagar och snabba i återkoppling så att ni får ett tydligt och riktigt beslutsunderlag för er OVK.
 5. När ni tackar ja och vill beställa bokar vi enkelt in OVK på ett sätt som är flexibelt för er och hanterar alla era funderingar.
 6. OVK genomförs med hög service och kvalitet av en certifierad funktionskontrollant som arbetar i er region. OVK-protokollet registreras direkt hos kommunen och ni får samma dokument i form av protokoll och intyg.

Läs dina förmånliga användarvillkor på ovkbesiktning.se

Nedan finner ni företag som utför OVK besiktningar i:
Stockholm, Huddinge, Täby, Solna, Sundbyberg, Danderyd, Lidingö,
Värmdö, Nacka, Ekerö, Sollentuna, Haninge, Södertälje, Norrtälje, Tyresö
samt kringliggande kommuner.

Franska Bukten AB
Tel: 08-669 08 80
info@franskabukten.se
www.franskabukten.se

Franska Bukten utför OVK-besiktningar i Stockholm i alla typer av fastigheter. Vi utför även energiberäkningar, energideklarationer, radonutredningar och åtgärder av ventilationssystem.

Läs om Franska Bukten och se kontaktinformation »

Hjälp med ventilationskontroll

Är du ägare eller representant för en fastighet där människor bor eller vistas och behöver göra OVK?

Ordna OVK-besiktningen

Hitta en OVK-kontrollant att utföra obligatorisk ventilations-kontroll via formuläret.

Se fler företag och be om pris på OVK-besiktning »

Lägg till ett OVK-företag här

OVK behöver utföras av personal som är certifierad. Har ni certifierade tekniskt sakkunniga kontrollanter som utför OVK-besiktningar och vill att fastighetsägare ska hitta era kontaktuppgifter via ovkbesiktning.se?

Ta kontakt med oss på ovkbesiktning.se för mer information.

Kontaktinformation »

Utföra OVK i Stockholm

Ventilationssystem ska kontrolleras regelbundet för att den ska vara hälsosam för de som vistas i byggnaden. I Stockholms län finns ca 320 certifierade, sakkunniga kontrollanter. De besiktar ditt ventilationssystem och ger även förslag till hur energiåtgången kan reduceras för utan att försämra ventilationen. Fastighetsägaren ansvarar för att OVK görs med rätt tidsintervaller och på rätt sätt samt att eventuella fel och brister åtgärdas omgående.

OVK ska alltid göras innan ett ventilationssystem tas i bruk för första gången (första besiktning). För de flesta byggnader ska OVK sedan göras regelbundet, vart tredje eller sjätte år (återkommande besiktning). 

Återkommande OVK behöver inte göras inte på

 • en- och tvåbostadshus med fläktstyrd till- och frånluft (FT-ventilation)
 • fläktstyrd frånluft med värmeåtervinning (FX-ventilation)
 • fläktstyrd till- och frånluft med värmeåtervinning (FTX-ventilation)
 • industribyggnader
 • ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller därmed jämförlig näring
 • byggnader som är avsedda för totalförsvaret och som är av hemlig natur.

En fastighetsägare som inte genomför OVK kan få ett föreläggande att genomföra den. Ifall det framgår av ett protokoll att ventilationssystemet har brister kan ägaren få ett föreläggande att åtgärda bristerna. Kommunens byggnadsnämnd står för tillsynen av OVK.

Innan du beställer protokoll är det några saker som är viktiga att tänka på:

Du behöver veta vilken fastighetsbeteckning, eller adress, och vilket år du är intresserad av.

Du kan också beställa OVK-protokoll från stadsbyggnadsexpeditionen. Om du vet diarienummer, eller fastighetsbeteckning och årtal kan du beställa via e-post. Du kan ta reda på vilka protokoll som finns registrerade på en fastighet genom Stockholms stads hemsida.