OVK besiktning i Västernorrland

Nedan finner ni företag som utför OVK besiktning i: 
Härnösand, Kramfors, Sollefteå, Sundsvall, Timrå, Ånge samt Örnsköldsvik.

https://www.ovkbesiktning.se/oktopal-ab/

Sidsjö energikonsult

Sidsjö Energikonsult i Sundsvall har stort kunnande inom byggnads- och fastighetsteknik.

Företaget är inriktat mot OVK och injustering av ventilationsanläggningar där kunderna finns i hela Västernorrland.

Läs om Sidsjö Energikonsult och se kontaktinfo»

OVK Energi Förvaltning i Sundsvall AB

OVK Energi Förvaltning i Sundsvall AB utför ventilations- och energibesiktningar på alla typer av byggnader i Västernorrland. Vi är även specialiserade inom teknisk förvaltning.

Läs om OVK Energi i Sundsvall och se kontaktinfo»

Oktopal AB

Oktopal AB har kontor i Sundsvall och är verksamma i Västernorrland, Jämtland och Västerbotten.

Våra besiktningsmän har kvalificerad (K) behörighet inom OVK och stor erfarenhet av både större och mindre byggnader.

Läs om Oktopal AB och se kontaktinfo»


OVK – kommunens regler

OVK i Sundsvalls kommun

Ansvarig avdelning hos kommunen

I Sundsvalls kommun är det stadsbyggnadsnämnden som ska övervaka att byggnadens ägare sköter sina skyldigheter för obligatorisk ventilationskontroll. Om fastighetsägaren inte genomför kontrollen kan nämnden kräva att ägaren ska genomföra den. Om det framgår i protokollet att kraven om funktionskontroll inte uppfylls, kan nämnden kräva att ägaren åtgärdar bristerna.

Register över fastigheter

Fastighetsregister över Sundsvall kommun hittar du här. På kommunens sida hittar du information kring lantmäteriförrättning, avgifter, taxor, fastighetsinformation m.m.

Bra fastighetsinformation finns på Sundsvall kommuns hemsida under ”Bygga, bo och miljö” samt “Bostäder, bostadsområden, mark och offentliga lokaler”.

Mer information om OVK

Länsstyrelsen Västernorrlands hemsida finns information om hur bl.a tillsynsvägledningen för byggnadsnämnden fungerar.