OVK besiktning i Västernorrland

Nedan finner ni företag som utför OVK besiktning i: 
Härnösand, Kramfors, Sollefteå, Sundsvall, Timrå, Ånge samt Örnsköldsvik.

Sidsjö energikonsult

Sidsjö Energikonsult i Sundsvall har stort kunnande inom byggnads- och fastighetsteknik.

Företaget är inriktat mot OVK och injustering av ventilationsanläggningar där kunderna finns i hela Västernorrland.

Läs om Sidsjö Energikonsult och se kontaktinfo»

Ordna OVK-besiktningen

OVK behöver utföras av certifierad personal. För att bli ceritiferad krävs branscherfarenhet och en godkänd utbildning.

Hitta en OVK-kontrollant att utföra obligatorisk ventilations-kontroll via formuläret.

Se fler företag och be om pris på OVK-besiktning »

Lägg till ett OVK-företag här

Har ni certifierade tekniskt sakkunniga kontrollanter som utför OVK-besiktningar och vill att fastighetsägare ska hitta era kontaktuppgifter via ovkbesiktning.se?

Ta kontakt med oss på ovkbesiktning.se för mer information.

Kontaktinformation »


OVK – kommunens regler

OVK i Sundsvalls kommun

Ansvarig avdelning hos kommunen

I Sundsvalls kommun är det stadsbyggnadsnämnden som ska övervaka att byggnadens ägare sköter sina skyldigheter för obligatorisk ventilationskontroll. Om fastighetsägaren inte genomför kontrollen kan nämnden kräva att ägaren ska genomföra den. Om det framgår i protokollet att kraven om funktionskontroll inte uppfylls, kan nämnden kräva att ägaren åtgärdar bristerna.

Register över fastigheter

Fastighetsregister över Sundsvall kommun hittar du här. På kommunens sida hittar du information kring lantmäteriförrättning, avgifter, taxor, fastighetsinformation m.m.

Bra fastighetsinformation finns på Sundsvall kommuns hemsida under ”Bygga, bo och miljö” samt “Bostäder, bostadsområden, mark och offentliga lokaler”.

Mer information om OVK

Länsstyrelsen Västernorrlands hemsida finns information om hur bl.a tillsynsvägledningen för byggnadsnämnden fungerar.