Om tjänsten

ovkbesiktning.se tillhandahåller en gratis och högkvalitativ tjänst till den som äger eller representerar ägare av någon fastighet i behov av att genomföra arbete relaterat till någon fastighet. Tjänsten är enkel och hjälper denna part (beställare) att snabbt få offerter från certifierade leverantörer.

Vem ligger bakom ovkbesiktning.se?

ovkbesiktning.se drivs av personal med bakgrund från KTH som levererar tekniska tjänster sedan 1999. Vill du komma i kontakt med oss, vänligen använd kontaktformuläret på sidan ”Kontakt”.

Ansvar för affärsöverenskommelser

ovkbesiktning.se är en förmedlingstjänst som kopplar ihop fastighetsägare med certifierade OVK-konsulter, därmed skall beställare och leverantör ta ansvar för alla överenskommelser som sker efter att en kontakt upprättats via tjänsten.

Information på ovkbesiktning.se

ovkbesiktning.se arbetar aktivt för att de uppgifter som publiceras på ovkbesiktning.se är korrekta men kan ej garantera detta. Användare äger inte rätt att ställa ekonomiska krav gentemot de som driver ovkbesiktning.se i de fall det förekommer material på ovkbesiktning.se som inte är korrekt.

Rättigheter och uppförande

Den som gör en offertförfrågan godkänner att ovkbesiktning.se skickar kontaktuppgifterna till företag som är anslutna till oss och som matchar förfrågan. Den som gör en förfrågan på ovkbesiktning.se är inte bunden att anlita ett företag, en leverantör som är ansluten till tjänsten. Det är inte tillåtet att göra oseriösa eller påhittade förfrågningar, ett reellt behov av hjälp måste finnas. Det är inte tillåtet att förtala någon person eller företag eller skriva olagliga och oetiska saker i en förfrågan. Det finns inga garantier för antalet svar som genereras av en förfrågan. Vi garanterar inte relevansen i de svar som kommer utan matchar endast förfrågningar med företag baserade på val av kategorier och regioner.

Certifierade leverantörer och företag

De anslutna företagen tillhandahåller tjänster inom ett antal områden, indelat i olika kategorier. För att hjälpa användare av ovkbesiktning.se att hitta trygga företag ställer vi krav på samtliga företag som vill ansluta sig till tjänsten. ovkbesiktning.se genomför löpande kontroller av samtliga företag för att garantera att de fortfarande uppfyller följande krav:

  • F-skatt
  • Moms
  • Skuldfrihet hos Kronofogden
  • Cookies, kakor

Cookies, kakor

Läs vår data-, integritetspolicy och information om cookies.

Hantering av personuppgifter, (GDPR)

Läs vår data-, integritetspolicy och information om cookies.

Befriande omständigheter

ovkbesiktning.se är befriade från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse om underlåtenheten har sin grund i en s.k. befriande omständighet. Befriande omständighet ska anses bl.a. myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, personalavgång, sjukdom eller annan nedsättning av arbetsförmåga, dödsfall, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, förlust eller förstörelse av data eller egendom av väsentlig betydelse eller olyckshändelse av större omfattning.

Ändrade villkor

ovkbesiktning.se har rätt att utan förvarning ändra dessa allmänna villkor, antingen på egen hand eller om lagar och förordningar kräver detta. Användare uppmanas att kontinuerligt ta del av dessa allmänna villkor.