Om tjänsten

ovkbesiktning.se tillhandahåller en gratis och högkvalitativ tjänst till den som äger eller representerar ägare av någon fastighet i behov av att genomföra arbete relaterat till någon fastighet. Tjänsten är enkel och hjälper denna part (köpare) att snabbt få offerter från certifierade leverantörer.

Vem ligger bakom ovkbesiktning.se?

ovkbesiktning.se drivs av personal på miljonline.se vilka har varit verksamma inom digitala affärer sedan 1999. Vill du komma i kontakt med oss, vänligen använd kontaktformuläret på sidan ”Kontakt”.

Ansvar för affärsöverenskommelser

ovkbesiktning.se är en förmedlingstjänst mellan potentiell köpare och leverantör, därmed skall köparen samt leverantörer ta ansvar för alla överenskommelser som sker efter att en kontakt upprättats via tjänsten.

Information på ovkbesiktning.se

ovkbesiktning.se arbetar aktivt för att de uppgifter som publiceras på ovkbesiktning.se är korrekta men kan ej garantera detta. Användare äger inte rätt att ställa ekonomiska krav gentemot de som driver ovkbesiktning.se i de fall det förekommer material på ovkbesiktning.se som inte är korrekt.

Rättigheter och uppförande

Den som gör en offertförfrågan godkänner att ovkbesiktning.se skickar kontaktuppgifterna till företag som är anslutna till oss och som matchar förfrågan. Den som gör en förfrågan på ovkbesiktning.se är inte bunden att anlita ett företag, en leverantör som är ansluten till tjänsten. Det är inte tillåtet att göra oseriösa eller påhittade förfrågningar, ett reellt behov av hjälp måste finnas. Det är inte tillåtet att förtala någon person eller företag eller skriva olagliga och oetiska saker i en förfrågan. Det finns inga garantier för antalet svar som genereras av en förfrågan. Vi garanterar inte relevansen i de svar som kommer utan matchar endast förfrågningar med företag baserade på val av kategorier och regioner.

Certifierade leverantörer och företag

De anslutna företagen tillhandahåller tjänster inom ett antal områden, indelat i olika kategorier. För att hjälpa användare av ovkbesiktning.se att hitta trygga företag ställer vi krav på samtliga företag som vill ansluta sig till tjänsten. ovkbesiktning.se genomför löpande kontroller av samtliga företag för att garantera att de fortfarande uppfyller följande krav:

  • F-skatt
  • Moms
  • Skuldfrihet hos Kronofogden
  • Cookies, kakor

Cookies, kakor

På denna webbplats, ovkbesiktning.se, används cookies. Om du inte accepterar användandet av cookies kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en varning varje gång webbplatsen försöker placera en cookie på din dator. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator. Cookies används normalt för att förbättra webbplatsen för användaren, till exempel för att kunna anpassa en webbplats efter besökarens önskemål, val och intressen. Ingen personlig information, som e-post eller namn, sparas automatiskt om besökaren. Personlig information som besökaren själv registrerar, sparas i syfte att optimera användarupplevelsen och för att Miljonline ska kunna anpassa kommunikationen efter varje användares unika intressen. Vi delar inte med oss av information till tredje part. Det finns två typer:
– En permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid.
– En sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessioncookies försvinner när du stänger din webbläsare eller när mer än 30 minuter har passerat utan att du använt webbläsaren.
Alla som besöker en webbplats som använder cookies ska få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa cookies används till och hur cookies kan undvikas. Ta kontakt med oss om du vill veta mer.

Hantering av personuppgifter, (GDPR)

Din integritet är viktig för oss och denna integritetspolicy förklarar hur vi skyddar och behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (EU 2016/679). Miljönline AB (Miljonline) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats. De personuppgifter som Miljonline får av dig eller hämtar in, behandlas för att vi skall kunna fullgöra och administrera såväl ovkbesiktning.se:s förpliktelser som dina önskemål. Miljonline kan komma att behandla lämnade och inhämtade personuppgifter för administration, att tillhandahålla tjänster, hantera prenumerationer, göra marknads- och kundanalyser samt för affärs-, produkt- och metodutveckling. Vi använder också dina personuppgifter för att kunna skicka dig information om och i övrigt marknadsföra våra fastighetsrelaterade tjänster. Dock sparas uppgifter som längst till och med övergången av nästa OVK-period enligt de regler som gäller den fastighet du representerar. Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part i annonseringssyfte. Du har rätt att få information om vilka personuppgifter Miljonline har om dig, för vilket ändamål vi behandlar uppgifterna, varifrån uppgifterna har hämtats. Du har rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter. Du kan också anmäla till oss att du motsätter dig att dina personuppgifter används för direktmarknadsföring. Oavsett vilket ärende du har, och vill komma i kontakt med Miljonline, använd denna kontaktinformation: info@miljonline.se.

Befriande omständigheter

ovkbesiktning.se är befriade från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse om underlåtenheten har sin grund i en s.k. befriande omständighet. Befriande omständighet ska anses bl.a. myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, personalavgång, sjukdom eller annan nedsättning av arbetsförmåga, dödsfall, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, förlust eller förstörelse av data eller egendom av väsentlig betydelse eller olyckshändelse av större omfattning.

Ändrade villkor

ovkbesiktning.se har rätt att utan förvarning ändra dessa allmänna villkor, antingen på egen hand eller om lagar och förordningar kräver detta. Användare uppmanas att kontinuerligt ta del av dessa allmänna villkor.