Senast uppdaterad 2023-12-05

Din integritet är viktig för oss och denna integritetspolicy förklarar hur vi skyddar och behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (EU 2016/679). Ovkbesiktning.se och Miljönline AB, org.nr. 559120-8920, är personuppgiftsansvarig för den behandling som utförs av oss eller av andra för vår räkning.

Vilken information samlar vi in och varför?

Vår verksamhet, med tjänsten ovkbesiktning.se, är att tillhandahålla en gratis och högkvalitativ tjänst till den som äger eller representerar ägare av någon fastighet i behov av att genomföra arbete relaterat till någon fastighet. Tjänsten är enkel och hjälper denna part (köpare) att snabbt få kontakt med certifierade funktionskontrollanter (OVK-konsulter). Vi är personuppgiftsansvariga för vår behandling av dina personuppgifter. Vår målsättning är att endast behandla personuppgifter som är relevanta och att behandling endast ska ske i den omfattning som är nödvändig i förhållande till det syfte uppgifterna har samlats in.

De personuppgifter som vi får av dig eller hämtar in, behandlas för att vi skall kunna fullgöra och administrera såväl ovkbesiktning.se:s förpliktelser som dina önskemål. Vi kan komma att behandla lämnade och inhämtade personuppgifter för administration, att tillhandahålla tjänster, hantera prenumerationer, göra marknads- och kundanalyser samt för affärs-, produkt- och metodutveckling. Vi använder också dina personuppgifter för att kunna skicka dig information om och i övrigt marknadsföra våra fastighetsrelaterade tjänster i väldigt begränsad omfattning.

Denna policy gäller för ovkbesiktning.se. 

Information som vi får om dig

De personuppgifter vi samlar in direkt från dig inkluderar namn, fastighetsadress och kontaktuppgifter. Vi får denna information dels genom frågor till dig, dels genom sökning på internet av offentlig information.

Hur länge vi behandlar din information och med vilken rättslig grund

För att vi ska kunna leverera tjänsten enligt din förfrågan och kunna ge dig kundservice behöver vi behandla ett antal uppgifter om dig. OVK-cykler är 3-6 år beroende på fastighets- och ventilationstyp, vår förståelse är att du är intresserad av att komma i kontakt med en certifierad funktionskontrollant när det är dags för OVK. Uppgifter sparas som längst till och med övergången av nästa OVK-period som gäller den fastighet du representerar. Här nedan beskriver vi de övergripande syftena, vilken grund vi behandlar uppgifterna och hur länge vi sparar informationen.

Syftet med behandlingenRättslig grund för behandlingenHur länge sparar vi uppgifterna?
När du kontaktar oss via kontaktformulär på ovkbesiktning.se eller via emailBerättigat intresse7 år
När du gör en beställning som följd av ditt besök på ovkbesiktning.seBerättigat intresse7 år

Behandling av användarens personuppgifter

En användares uppgifter används i samband med förmedling av OVK-uppdrag samt spara information om beställning. Informationen används även för att ta fram anonymiserad statistik över hur webbplatsen används samt för att kommunicera bokningsinformation med användaren. Kontaktuppgifter till användaren kommuniceras aldrig på något sätt till 3:e part förutom det som nämns i denna policy.

Vilka vi delar din information med

Tjänsteleverantörer, transport och logistikföretag

Leverantörer och andra som utför tjänster för vår räkning får tillgång till uppgifterna i den mån det behövs för deras uppdrag och under åtagande om sekretess i enlighet med personuppgiftsbiträdesavtal.

Vi använder oss av tjänsteleverantörer för att kunna hantera och leverera din beställning. Vi använder oss av utomstående partners; för att skicka mejlutskick, teknikbolag med OVK-certifierad personal för leveransen och webb-byrå för innehållet på ovkbesiktning.se. Vi säkerställer att de håller ett tillräckligt dataskydd för hantering av dina uppgifter.

Överföringar till andra länder

Vi använder framförallt tjänsteleverantörer i Sverige. I undantagsfall kan vi använda tjänsteleverantörer med verksamhet utanför EU varav tredjelandsöverföring av en del data kan förekomma. I sådant fall använder vi endast leverantörer som är anslutna till ramverket ”EU-US Privacy Shield framework” som gör att överföringar som sker omfattas av lämpliga skyddsåtgärder.

Utlämning av personuppgifter

Vi lämnar ut dina personuppgifter till dig och annan person eller företag efter ditt godkännande. Vi kan även komma att lämna administrativa personuppgifter till berörda myndigheter (Bolagsverket, kommuner), IT- och ekonomisystem.

Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part i annonseringssyfte.

Säkerhet kring din information

Vi sätter din personliga integritet i första rummet och arbetar därför aktivt för att dina personuppgifter behandlas med största försiktighet. Vi strävar efter att upprätthålla en lämplig skyddsnivå baserad på den typ av personuppgifter vi behandlar.

Cookies

När du besöker vår hemsida kommer cookies att sparas på din dator. En cookie är en textfil som används för att vissa funktioner ska fungera, för att samla statistik om antalet besökare på webbplatsen samt för att förbättra användarens upplevelse av webbplatsen. 

Cookies används ibland för att samla in personuppgifter, som t.ex. IP-adressen, men inga personuppgifter som är direkt kopplade till dig som person.

Cookies kan antingen vara ”session cookies” som raderas när du stänger webbläsaren alternativt ”permanenta cookies” som lagras i din dator för att underlätta vid framtida besök.

Du har möjlighet att neka lagring av cookies genom att ställa in webbläsaren så att den automatiskt eller genom notifiering informerar dig varje gång en webbplats vill lagra en cookie. När din webbläsare nekar cookies så medför det att funktionaliteten begränsas.

Ändringar i policyn

Eftersom policyn kan komma att ändras rekommenderar vi dig att då och då titta igenom den aktuella versionen. Datumet för senaste ändring publiceras i detta dokument.

Dina rättigheter

Eftersom vi behandlar dina personuppgifter så är det också viktigt att du känner till vilka rättigheter du har och hur de förhåller sig till hur vi behandlar den.

  • Rätt till registerutdrag (En kopia av de uppgifter som vi har lagrade om dig)
  • Rätt till rättelse (Vid felaktiga uppgifter kan du begära korrigering)
  • Rätt till radering (Om du tar tillbaks ditt samtycke så raderar vi uppgifterna)
  • Rätt till dataportabilitet (Du har rätt att begära att din data skickas till en annan organisation)
  • Rätt att invända mot behandling (Rätt att kräva begränsad personuppgiftsbehandling om du motsätter dig uppgifternas riktighet)

Om du inte är nöjd med hur vi behandlar din information så hoppas vi att du berättar detta för oss så att vi kan förbättra vår policy. Men du har oavsett alltid rätt att lämna ett klagomål till datainspektionen på datainspektionen@datainspektionen.se

Kontaktuppgifter

Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter behandlas, eller vill utöva någon av rättigheterna ovan, vänligen kontakta oss:

Torbjörn Wallin
Personuppgiftsansvarig
Torsv 11, 184 92 Åkersberga
info@miljonline.se
Tel: 073-944 3994