Kraven på OVK-kontrollanter sänks

OVK-besiktning syftar till bättre inomhusklimat vilket kräver teknisk kompetens och speciellt certifierad personal. Från och med den 1:a Februari 2018 gäller nya krav på OVK-funktionskontrollanter. De gamla föreskrifterna om funktionskontroll och certifiering av funktionskontrollanter sågs ofta som otydliga. Boverket gjorde därför föreskrifterna tydligare och sänkte kraven på erfarenhet för funktionskontrollanterna.

Behörigheterna är som tidigare uppdelad i N och K. Men K-behörigheten gäller nu för alla typer av byggnader oavsett vilken sorts ventilationssystem som finns. N-behörigheten innefattar fortfarande alla byggnader med S-,F- och FX-ventilation samt en- och tvåbostadshus med FT- och FTX-ventilation. 

I de nya föreskrifterna förtydligas kraven på allmän teknisk kunskap för att minska osäkerheten och göra tillämpningen mer enhetlig. Nu är utbildningskraven klart uttryckta och gäller utbildningar med inriktning mot installationsteknik i kombination med byggnaders styr- och reglerteknik, energisystem eller byggnadsteknik. 

Sökande för N-behörighet med minst 7 års yrkeserfarenhet inom injustering och flödesmätning eller kontroll av ventilationssystem kräver inte allmän teknisk kunskap. Tidigare krävdes 10 års erfarenhet. 

Erfarenhetskraven för K-behörighet har också tydligare preciserats. De ska fortfarande varit yrkesverksamma inom injustering och flödesmätning samt arbetsledning, projektering, besiktning eller entreprenadkontroll av ventilationssystem. Det som har ändrats är att det för högskoleutbildade gäller minst 3 år, för yrkeshögskola minst 4 år och för de med 3 eller 4 årig teknisk gymnasieutbildning eller likvärdig utbildning krävs 5 år. 

För att få behörighet som OVK-funktionskontrollant besök Kiwa Swedcert och RISE Certifiering.

Svara