OVK besiktning i Västra Götaland

Nedan finner ni företag som utför OVK besiktning i:
Göteborg, Borås, Trollhättan, Skövde, Uddevalla, Lidköping, Alingsås, Vänersborg, Kungälv samt Falköping.

Västvent KB

Västvent KB
Tel: 0705-28 35 35
ingemar@vastvent.se

Västvent hjälper er att göra OVK-besiktning. Behovet av frisk luft för att vi människor skall fungera och må bra, motsägs normalt inte av någon. Vi innehar OVK-behörighet sedan 2001, rikstäckande K certifierad hos Kiwa (Swedcert) sedan 2009. Det är enkelt att kontakta oss och vi är snabba på att utföra arbetet.

Läs om Västvent och se kontaktinformation »

Accent VVS konsult AB

Accent VVS konsult AB
Mobil: 070-738 30 84

Accent VVS konsult AB är ett teknikföretag inom innemiljö. Vi arbetar sedan 1996 med OVK-besiktningar av fastigheter. Vi utför ovk-besiktningar i bostäder, kontor, lägenheter, vårdlokaler mm. Kontakta oss för ventilations-relaterade arbeten i Göteborgstrakten.

Läs om Accent VVS konsult och se kontaktinfo »

Jikå Luftbehandling AB

Jikå Luftbehandling AB
Tel: 070-2609266
thomas@jikaluft.se
www.jikaluft.se

Jikå Luftbehandling AB utför OVK och service av ventilation för BRF:er, privatpersoner och fastighetsägare. Vi har över tjugo års erfarenhet av arbete med inomhus-miljöer och ventilationsanläggningar. Vi arbetar i Skövde och Bohuslän.

Läs om Jikå Luftbehandling och se kontaktinfo »

OVK i Göteborg

I Västra Götalands län finns ca 240 certifierade sakkunniga funktionskontrollanter inom OVK. Dessa kontrollanter utvärderar ditt ventilationssystem och redovisar resultatet i ett protokoll. Det är fastighetsägarens ansvar att byggnaden regelbundet genomgår en OVK, eftersom att potentiella fel och brister i ventilationssystemet måste åtgärdas omgående. Efter en besiktning får både fastighetsägaren och byggnadsnämnden ett protokoll med besiktningsmannens underskrift. På protokollet står betyg, eventuella brister och nästa besiktningsdatum.

Bor du i Göteborg och har problem med ventilationen kan du ta hjälp av miljöförvaltningen. De utreder problemet och vid behov ställer dem även krav på din fastighetsägare. Du kan enkelt nå miljöförvaltningen via Göteborg stads hemsida.

Besiktningsmannens kompetens

OVK-kontrollanten måste vara certifierad för att få kunna utföra besiktningar. Det finns två behörighetsnivåer, Normal eller Kvalificerad. Normal behörighetsnivå kräver 3 års relevant arbetslivserfarenhet medan en kvalificerad kräver fem år. Vid certifiering görs ett praktiskt test av besiktningsmannen.

OVK Protokoll

OVK protokoll som sköts av besiktningsmannen hjälper dig i din skötsel av fastigheten. Besiktningen resulterar i ett protokoll med resultatet godkänt eller underkänt. Om det sistnämnda resultatet inträffar måste en ny besiktning göras inom sex månader med ett nytt OVK intervall.