EXOVENT

EXOVENT

EXOVENT gör OVK-besiktningar för fastighetsägare, BRF:er och privatpersoner. Vi utför även service och injustering av ventilations-anläggningar i Halland och Västra Götaland. Vi ger rådgivning inom ventilation och utför arbetet när det passar dig. Det lätt att kontakta oss, hör av dig med offertförfrågan.

Läs om EXOVENT och se kontaktinformation »

QSEC

QSEC AB

QSEC utför OVK i Göteborg och Västra Götaland. Genom OVK, mätningar, injustering av flöden, filterbyten och rensning av ventilationskanaler sänker vi fastighetsägares energikostnader. Våra åtgärder är komforthöjande, kostnadsbesparande och hållbara. Vi har kontor i Askim.

Läs om QSEC och se kontaktinfo »

Västvent KB

Västvent KB


Västvent hjälper er att göra OVK-besiktning. Behovet av frisk luft för att vi människor skall fungera och må bra, motsägs normalt inte av någon. Vi innehar OVK-behörighet sedan 2001, rikstäckande K certifierad hos Kiwa (Swedcert) sedan 2009. Det är enkelt att kontakta oss och vi är snabba på att utföra arbetet.

Läs om Västvent och se kontaktinformation »

OVK i Göteborg

I Västra Götalands län finns ca 240 certifierade sakkunniga funktionskontrollanter inom OVK. Dessa kontrollanter utvärderar ditt ventilationssystem och redovisar resultatet i ett protokoll. Det är fastighetsägarens ansvar att byggnaden regelbundet genomgår en OVK, eftersom att potentiella fel och brister i ventilationssystemet måste åtgärdas omgående. Efter en besiktning får både fastighetsägaren och byggnadsnämnden ett protokoll med besiktningsmannens underskrift. På protokollet står betyg, eventuella brister och nästa besiktningsdatum.

Bor du i Göteborg och har problem med ventilationen kan du ta hjälp av miljöförvaltningen. De utreder problemet och vid behov ställer dem även krav på din fastighetsägare. Du kan enkelt nå miljöförvaltningen via Göteborg stads hemsida.

Besiktningsmannens kompetens

OVK-kontrollanten måste vara certifierad för att få kunna utföra besiktningar. Det finns två behörighetsnivåer, Normal eller Kvalificerad. Normal behörighetsnivå kräver 3 års relevant arbetslivserfarenhet medan en kvalificerad kräver fem år. Vid certifiering görs ett praktiskt test av besiktningsmannen.

OVK Protokoll

OVK protokoll som sköts av besiktningsmannen hjälper dig i din skötsel av fastigheten. Besiktningen resulterar i ett protokoll med resultatet godkänt eller underkänt. Om det sistnämnda resultatet inträffar måste en ny besiktning göras inom sex månader med ett nytt OVK intervall.

Så här fungerar en OVK-besiktning i Göteborg

OVK-besiktningen gäller bostäder och finns till för att säkerställa att rum där människor vistas har frisk luft för att undvika hälsoproblem. Bostadsrättsföreningar, flerfamiljshus och lägenheter såväl som fastigheter för olika verksamheter omfattas. Se nedan en kortfattat beskrivning av hur en OVK-besiktning genomförs.

1. Fastighetsägaren eller en förvaltare beställer OVK-besiktningen. Det bör ske med några månaders eller veckors framförhållning.

2. Fastighetens ventilationssystem kontrolleras så att den är dimensionerad på rätt sätt för bygganden. De enskilda lägenheterna, samt gemensamhetsutrymmen, exempelvis tvättstugan besöks av den certifierade OVK-kontrollanten.

3. Ett av de punkter som inspekteras är hur friskluft tillförs varje rum i bostaden. Friskluftsventiler besiktas, att de finns samt att de inte är igensatta av smuts.

4. OVK-konsulten mäter med ett flödesinstrument hur stort luftflödet är från varje rum. I vissa fall kan man inte mäta, men då görs flödesriktningskontroll.

5. Smutsiga eller icke fungerande ventiler får anmärkningar i OVK-protokollet. De rapporteras i slutleveransens rapport.

6. Byggnaden har luftbehandlingsaggregat och dessa kontrolleras genom mätning och funktionstester.

7. Alla mätningar och noteringar sammanställs i ett OVK-besiktningsprotokoll. Många OVK-konsulter använder Funkis mallar för protokollet. Protokollet ger en översikt över byggnadens olika ventilationssystem. Den listar vilka brister som finns och vilka anmärkningar som måste åtgärdas innan ombesiktning.

8. OVK-besiktningsprotokollet skickas till fastighetsägaren (beställaren av OVK-besiktningen). En kopia registreras, ofta digitalt hos kommunens kontrollerande enhet. Där finns tjänstemän som då och då följer upp Göteborgs kommuns bostäder.