OVK besiktning i Västerbotten

Nedan finner ni företag som utför OVK besiktning i:
Bjurholm, Dorotea, Lycksele, Malå, Nordmaling, Norsjö, Robertsfors, Skellefteå, Sorsele, Storuman, Umeå, Vilhelmina, Vindeln, Vännäs samt Åsele.

Värme & Ventilationsteknik i Norr AB

Värme & Ventilationsteknik i Norr AB
Värme & Ventilationsteknik i Norr AB står för kvalitet, kundfokus och innovation. Vi jobbar med ventilationsservice och värmeanläggningar i fastigheter och utför OVK i Norrbotten/Västerbotten.

Läs om Värme & Ventilationsteknik i Norr och se kontaktinfo »

Ventilationskontroll i Norr

Ventilationskontroll i Norr
Ventilationskontroll i Norr ger er kvalitet, effektivitet och ny teknik. Vi genomför OVK-besiktningar av fastigheter i Norrbotten/ Västerbotten och arbetar med alla typer av ventilationssystem.

Läs om Ventilationskontroll i Norr och se kontaktinformation »

Oktopal AB

Oktopal AB har kontor i Umeå och är verksamma i Västerbotten, Jämtland och Västernorrland.

Våra besiktningsmän har kvalificerad (K) behörighet inom OVK och stor erfarenhet av både större och mindre byggnader.

Några av våra tjänster inom ventilation: – OVK-besiktning – Projektering VVS – Fuktmätningar – Energiberäkningar

Läs om Oktopal AB och se kontaktinfo»

OVK i Umeå

Västerbottens län har ca 65 aktiva certifierade besiktningsmän som är verksamma länet över. Syftet med OVK är att din byggnad ska ha ett sunt inomhusklimat men även energisnålt.

Innan ett nytt eller ändrat ventilationssystem tas ibruk ska det funktionskontrolleras, en så kallad första besiktning.

Besiktningen ska kontrollera

  • att ventilationssystemet inte innehåller föroreningar
  • att instruktioner och skötselanvisning finns lätt tillgängliga
  • att ventilationssystmet i övrigt fungerar på det sätt som det är avsett
  • att ventilationssystemet uppfyller kraven enligt gällande föreskrifter

En återkommande funktionskontroll av ventilationssystemt, en OVK, ska göras regelbundet för nästan alla byggnader. Besiktningsintervallet för din byggnad ser du i tabellen nedan.

ByggnadstypVentilationssystem
Intervall
Förskolor
SkolorVårdlokalerAndra liknande byggnader
Oavsettt ventilationssystem
3 år
Flerbostadshus
KontorPersonalutrymmen och kontorslokaler i industribyggnader och liknande
FT-ventilation
FTX-ventilation 
3 år
Flerbostadshus
KontorPersonalutrymmen och kontorslokaler i industribyggnader och liknande
S-ventilation
F-ventilationFX-ventilation
6 år
En- och tvåbostadshus
FX-ventilation
FT-ventilationFTX-ventilation
Endast en första besiktning

S-ventilation = Självdrag

F-ventilation = Mekanisk frånluft

FT-ventilation = Mekanisk från- och tilluft

FX-ventilation = Mekanisk frånluft med värmeåtervinning

FTX-ventilation = Mekanisk från- och tilluft med värmeåtervinning

Med mekanisk ventilation menas nedan att venitilationen är fläktstyrd antingen via ett ventilationsaggregat eller via små fläktar.

Byggnadsnämnden för ett register över utförda besiktningar utifrån de protokoll som de certifierade funktionskontrollanterna skickar in.

Syftet med registret är

  • att se status på ventilationssystemet, om det är godkänt eller inte
  • om byggnadsägaren låter utföra de återkommande besiktningarna i tid
  • att alla byggnader som omfattas av kravet på återkommande besiktningar (OVK) finns med

Läs mer på Boverkets hemsida eller på Umeås egna hemsida.