OVK besiktning i Kalmar

KS Konsult i Kalmar länKS konsult är ett företag med lång erfarenhet som erbjuder OVK, injustering och service av ventilation till företag, offentlig sektor och privatpersoner i Kalmar län.
Kontoret finns i Nybro kommun och utför arbete främst inom Kalmar och Kronobergs län. Kontakta oss angående OVK och ventilation.

Läs om KS Konsult i Kalmar län och se kontaktinfo »

Kinda sotning & ventilationsservice AB


Vi är ett ventilations-serviceföretag inriktade på OVK och underhåll av ventilations-system.
Kontoret ligger i södra Östergötland. Våra besiktningsmän är certifierade med nivå ”K” och arbetar i Kalmar och Jönköpings län.

Läs om Kinda sotning & ventilationsservice och se kontaktinformation »

Växjö ventilation ABVäxjö ventilation AB hjälper fastighetsägare, förvaltare, företag, BRF:er och privatpersoner med OVK, injustering, service och montage.
Kontoret finns i Växjö och utför arbete inom Blekinge, Kronobergs, Jönköpings och Kalmar län. Kontakta oss för lösning och kostnadsförslag.

Läs om Växjö ventilation och se kontaktinfo »

OVK i Kalmar

Behöver din fastighet en OVK? I Kalmar län finns ca 50 sakkunniga certifierade kontrollanter som är godkända besiktningsmän. Som fastighetsägare har du ansvar att din fastighet genomgår en OVK regelbundet. Har du koll på när din byggnad ska besiktas? Nedan följer olika intervall:

– Daghem, skolor, vårdlokaler o.dyl 2 år
– Flerbostadshus, kontorsbyggnader o dyl med FT-ventilation 3 år
– Flerbostadshus, kontorsbyggnader o dyl med F-ventilation 6 år
– Flerbostadshus, kontorsbyggnader o dyl med S-ventilation 9 år

När besiktningen är klar, får du som ägare ett signerat protokoll av besiktningsmannen som hen även signerar. Ett exemplar behåller du, det andra lämnas till Miljö- och byggnadsnämnden.